Водо Стоп

TYTAN

Технически характеристики

 

 • температура на възпламеняване: +50°C 
 • проникване: 360 ÷ 400 1/10 мм
 • специфично тегло: 1.30 g/cm³
 • време за образуване на ципа: до 30 минути
 • температура на полагане: +10 ÷ 35°C
 • температурна стабилност: -50°C ÷ + 90°C
 • цвят: черен
 • отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 за уплътнители тип F и G, клас 20 LM.
 • ефективна бариера срещу вода, дъжд и влага
 • отлично свързване с повечето типове строителни повърхности, включително метални
 • може да се използва в студени области
 • не съдържа азбест
 • защита на стени, балкони и площадки
 • за уплътнителни и хидроизолационни работи в сутерени, тоалетни, покриви
 • запълване и уплътняване на процепи и фуги в стени, пок-ривни комини и олуци
 • обновяване на битумни покриви
 • подготовка на повърхности за последващи освежаващи работи
  • 1кг. - 13.60 лв.
  • 5кг. - 61.40 лв.