Баданарка MYRON HIGH

SCHULLER

Баданарки подходящи за материали с различен вискозитет.

11810 170 x 70 mm 7.50 лв.
11820 180 x 80 mm 9.20 лв.