Телена четка TOM 4 и 5 реда

Стоманена тел, права - 4 реда и  5 реда

  • арт. ном: 41804 - 6.10 лв.
  • арт. ном: 41805 - 7.10 лв.