Hauser 750ml. ръчна

TYTAN

Висококачествена пяна за професионални монтажни работи. Полиуретановата пяна клас О2 е сертифицирана от Шведския научно-изследователски институт по стандартизация, гарантиращ, че по време на приложението не се отделят пари от метил дифенил диизоцианат. ПУ-та пяна О2 освен това е класифицирана като строителен материал клас М1 от финландската Фонда-ция за строителна информация RTS, т.е., втвърдената пяна е без мирис и не отделя общи летливи органични съединения, формалдехид, амоняк и метил дифенил диизоцианат.

 

Технически характеристики

 

  • противопожарен клас: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)
  • температура на опаковката: от 15°C дo +30°C
  • температура на околната среда: от -10˚C дo +30°C
  • време на обработка: ≤ 60 min
  • добив: 36 - 45 l
  • срок на годност: 12 месеца
  • потвърдено от Шведски институт SP Provning Forskning - протокол No. F6 03923