Disprobit Битумна Хидроизолация

TYTAN

Асфалтово-каучуково дисперсно съединение за поддръжка на покрива и хидроизолация. Съединение, модифицирано със синтетичен каучук за леки хидроизо-лационни покрития, обновяване на покриви и поддръжка.

 

Технически характеристики

 

 • температура за нанасяне:+5°C до +35ºC
 • дебелина на слоя: 1 mm
 • време за изсъхване на 1 слой: до 6 часа
 • разходна норма
 • грундиране: 0.2 – 0.5 kg/m²,
 • изолация срещу влага: 0.8 – 1.2 kg/m² за 1 слой Брой слоеве:
 • грундиране: 1;
 • изолация за защита срещу влага: 2-4 в зависимост от приложението
 • почистване на инструменти: вода, след изсъхване – органичен разтворител
 • може да се използва върху сухи или мокри повърхности
 • не се стича при полагане на вертикални повърхности
 • не съдържа разтворители
 • може да се използва при директен контакт с полистирол
 • обновяване и поддръжка на покрития на покриви
 • безшевни покривни покрития, покрития на основата на нетъкан текстил
 • грундиране на основата, след разтваряне
 • защита срещу влага в подземните части на сгради
 • подподова изолация на мазета, гаражи и тераси
  • разфасовка: 10кг - 36.20 лв.
  • разфасовка: 20кг - 60.40 лв.